Nieuws

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie. Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB/KMO ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen.

DroneCatchProject DroneCatcher is begin 2015 gestart uit de SBIR-vraag Bescherming tegen onbemande mobiele systemen. Het voorstel van Delft Dynamics werd gezien als veelbelovend en de unieke mogelijkheid op gecontroleerd verwijderen werd gewaardeerd. In project DroneCatcher is een compact mechanisch richtbaar schietnetsysteem ontworpen en geïntegreerd in een multicopter. Vanuit de multicopter is zo een net af te vuren op een ongewenste drone.  Het net kan worden voorzien van een parachute om de drone niet hard neer te laten storten en daarbij omstanders in gevaar te brengen. Bekijk de video. De demonstrator is nu operationeel en het project zal de komende 15 maanden een vervolg krijgen nu een defensie klant een budget tot de beschikking heeft gesteld om door te ontwikkelen tot een product.

MobnetDelft Dynamics is per 1 januari 2016 gestart met het Europees project MOBNET:  MOBile NETwork for people's location in natural and man-made disasters.
Het is een samenwerking met Spaanse, Poolse en Duitse partijen, en loopt tot begin 2018. Het doel is om mensen bij rampen, zoals een aardbeving, overstroming, of sneeuwstorm, snel op te sporen. Hiervoor worden een (of meer) drone(s) uitgerust met sensoren die de signalen van mobiele telefoons kunnen detecteren en lokaliseren. Het MOBNET systeem kan ook interessant zijn voor Brandweer, Politie, Marechaussee, en andere hulpdiensten. Voor meer informatie zie: http://mobnet-h2020.eu/
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 687338.

project DRACODe afdeling Kennis & Innovatie van Defensie heeft het Defensie Technologie Projectvoorstel (DTP) projectvoorstel "Demonstrating Remote Aerial CBRN Operations (DRACO)" van Delft Dynamic goedgekeurd. Dit project is een vervolg op het project "Remote Aerial CBRN Sensing". In het project wordt onderzocht hoe CBRN sensoriek ad-hoc, veilig, op afstand ingezet zou kunnen worden met behulp van een multicopter.