Behalve het ontwerpen en bouwen van robothelikopters zoals de RH2 Stern, voert Delft Dynamics ook aanverwante engineeringopdrachten uit, gebruikmakend van jarenlange ervaring in hardware en software integratie, real-time simulatie en regeltechniek.

Onderzoek & Ontwikkeling

Om de praktische toepasbaarheid van onbemande systemen voor verschillende taken te vergroten, voert Delft Dynamics regelmatig onderzoeksprojecten uit samen met onderzoeksinstituten en eindgebruikers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring op het gebied van ontwerpen, bouwen en gebruiken van onbemande systemen. Er wordt altijd naar gestreefd om de theoretische mogelijkheden in de praktijk te demonstreren. Lees meer.


Real-time simulatie

Gebruikmakend van de kennis op het gebied van real-time simulatie, hardware en software integratie ontwikkelt Delft Dynamics simulatiesystemen voor evaluatie- en trainingstoepassingen of externe klanten zoals het NLR. Deze real-time simulatie wordt ook gebruikt als ondersteuning bij de overige ontwikkelingen. Lees meer.


Beeldverwerking

Om de bruikbaarheid van de camerabeelden vanuit de lucht te maximaliseren, ontwikkelt Delft Dynamics ook beeldverwerkingsfuncties voor zowel foto- als video-materiaal. De focus ligt hierbij op directe bruikbaarheid en betrouwbare algorithmes. Lees meer.